June 28, 2022

Pradeep karki

१. कतिपय मान्छेहरु आफ्नो घमण्डको कारण चोखो माया गुमाउन पुग्दछन । २. लुकाएर बस्नेलाइ थाहा हुन्छ कि...